– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Opplevingar

Mykje å sjå og oppleva!

 

Det er ei oppleving i seg sjølve å vandre i det stemningsfulle, gamle tunet. I Agatunet er ikkje bygningane tilflytta, men står der dei sto når Agatunet vart freda etter jordskiftet i 1938.

Her er noko av det du kan oppleva:

Bli med på omvising med ein av våre guidar.

Opplev utstillingane våre.

Lat borna leike i Riddarklubben.

Sjå film om mellom anna fjorden og fjella.

Opplev tradisjonsbakst på nært hald. Me bakar og pizza i bakstekjellaren vår.

Me arrangerar jamnleg konsertar, føredrag, handverksdemonstrasjonar . Følg med i programseksjonen.

Du kan leige lokale til møter og feiringer, tinga sidersmaking og arrangement, eller få eigne omvisingar eller tilpassa opplegg – ta kontakt om du har særlege ynskje, me vil gjerne gje deg dei beste opplevingar i det flotte tunet vårt!

 

Opningstider

Heile året: Ope for grupper etter avtale

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Opening hours

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X