– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Opplevingar

Mykje å sjå og oppleva! 

Det er ei oppleving i seg sjølve å vandre i det stemningsfulle, gamle tunet. I Agatunet er ikkje bygningane tilflytta, men står der dei sto når Agatunet vart freda etter jordskiftet i 1938.
 
Her er noko av det du kan oppleva: