– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Kurs

Lær meir

Me gjennomfører ulike undervisningsopplegg og kurs i Agatunet.

Me har gjerne opplegg knytt til sesongutstillingane, og arbeider elles særskilt med områda byggeskikk, bygningsvern, mellomalder, rettshistorie og klyngetun.

Me tek i mot skular og barnehagar.

Agatunet er vertskap for kulturskulesatsinga Nøringen.

I samband me restaureringsprosjekt og ved andre høve held me kurs i bygningsvern og restaurering.

Me har og jamnleg demonstrasjonar av ulike handverk.

 

Opningstider

Opningstider 2021:

Etter avtale


Opningstider 2022:

01. jan.-13. mai: Etter avtale

14. mai -19. juni: Laurdag og sundag 11:00-16:00

21. juni-14. august: Tysdag – sundag 11:00-16:00

20. august-4. sept.: Laurdag og sundag 11:00-16:00

5. sept.-18. des: Etter avtale

Stengt i påsken og jula (frå 19.12)

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Opening hours

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

© 2021 Hardanger og Voss museum / Ansvarleg redaktør: Åsmund Kristiansen / Redaktør: Line B. Iversen

© 2021 Hardanger and Voss Museum / Chief editor: Åsmund Kristiansen / Editor: Line B. Iversen