Besøk

Velkomen!

Opningstider 2020

GRUNNA KORONASITUASJONEN ER AGATUNET STENGD INNTIL VIDARE.

Normalt er Agatunet ope frå andre helg i mai, og ut august. Me tek i mot besøkande heile året, etter avtale.

Grupper som ynskjer omvisingar og liknande utanom opningstid – ta kontakt, så finn me ei løysing!

 

Besøksadresse: Agatunet, 5776 Nå
Telefon: Tlf: 47 47 99 02
E-post:

 

SLIK KJEM DU HIT:

Agatunet ligg ved fv 550, mellom Odda og Utne.

Like før Agatunnelen tek du inn på «gamlevegen» (følg skilting Agatunet).

GPS-koordinatar 60,4260 (breddegrad)/ 6,6187 (lengdegrad)

Med bil/sykkel: Du kan ankomme via Odda, Jondal eller Utne (ferge fra Kinsarvik og Kvanndal).

Link til ferjeruter: Til Utne går det ferje frå Kvanndal og frå Kinsarvik.

Parkering:  På oppmerkt og skilta plass ca. 300 meter nord for tunet. Me ber om at syklar henstillast så dei ikkje er til sjenanse. Parkeringa like nedanfor Agatunet er i hovudsak privat og kan ikkje nyttast.

Til fots/sykkel/kollektivt: Du kan reise med buss til Agatunet.

Linje 980 mellom Jonal og Odda stoppar på Aga, anten like nedanfor tunet (merkt «c» i ruta), eller på «nyevegen» ca. 7 minutt til fots frå Agatunet.

Frå Bergen kan du ta linje 930 gjennom Kvam, til Jondal eller Odda, og byte til 980 der. Du kan ta linje 925 til Kvanndal, frå Bergen via Kvam, og frå Voss. 925 korresponderar med ferga til Utne, og med linje 980, som stoppar på Utne kai.

Hurtigbåt: I sommarsesongen mai-september går det hurtigbåt mellom Eidfjord og Norheimsund, med stopp på Utne. Ruta finn du her. Du kan reise vidare frå Utne med buss linje 980.

Med eigen båt: Nytt GPS-koordinatane 60,4260/6,6187

Det er djupvannskai ved naustrekkja nedanfor tunet (ca. 7 meter).

Det er og småbåthamn på Aga, med gjesteplass. Kontaktperson: Lars Aga Reisæter tlf. +47 91 53 95 41

Overnatting: Me tilbyr ikkje ordinær overnatting i Agatunet, men det er fleire moglegheitar i nærmiljøet.

 

Billettar

  • Enkeltbillett: 110,- (vaksen) / 60,- (born / student)
  • Grupper over 15 personar: 90,- pr. pers.
  • Familebillett: 250,-
  • Sesongkort: 200,- (vaksen) / 100,- (barn/student).
  • NB! Kjøp sesongkort før 31. mai til rabattert pris: 150/75!
  • Museumspass, Hardanger og Voss museum: 190,-
    Gjeld for eitt besøk ved alle besøksstadane i museet i løpet av året (merk at somme stadar har reduserte opningstider)

 

 

 

 

 

Hardanger fartøyvernsenter

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Opningstider

Ope for grupper og andre besøkande
etter avtale heile året

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Opening hours

May 6– Sept 1 2019:
10 AM–5 PM all days

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

X