Besøk

Velkomen!

Opningstider 2020

Grunna koronapandemien vert det reduserte opningstider denne sesongen.

23.6. – 16.08. : 11.00 – 16:00. Tysdag-sundag.

Kaféen er ope 12:00 – 15:00

Det vert ikkje høve til å tinge særskilte omvisningar eller måltid for grupper inntil vidare.

Normalt er Agatunet ope frå andre helg i mai, og ut august. Me tek i mot besøkande heile året, etter avtale.

Grupper som ynskjer omvisingar og liknande utover hausten – ta kontakt, så finn me ei løysing!

 

Besøksadresse: Agatunet, 5776 Nå
Telefon: Tlf: 47 47 99 02
E-post:

Billettar

  • Enkeltbillett: 110,- (vaksen) / 60,- (born / student)
  • Grupper over 15 personar: 90,- pr. pers. Ikkje mogleg i 2020.
  • Familebillett: 250,-
  • Sesongkort: 150,- (vaksen) / 80,- (barn/student).
  • Museumspass, museum i Hardanger og Voss : 110,-
    Gjeld for eitt besøk ved besøksstadane  (merk at somme stadar har reduserte opningstider).

 

 

SLIK KJEM DU HIT:

Agatunet ligg ved fv 550, mellom Odda og Utne.

Like før Agatunnelen tek du inn på «gamlevegen» (følg skilting Agatunet).

GPS-koordinatar 60,4260 (breddegrad)/ 6,6187 (lengdegrad)

Med bil/sykkel: Du kan ankomme via Odda, Jondal eller Utne (ferge fra Kinsarvik og Kvanndal).

Link til ferjeruter: Til Utne går det ferje frå Kvanndal og frå Kinsarvik.

Parkering:  På oppmerkt og skilta plass ca. 300 meter nord for tunet. Me ber om at syklar henstillast så dei ikkje er til sjenanse. Parkeringa like nedanfor Agatunet er i hovudsak privat og kan ikkje nyttast.

Til fots/sykkel/kollektivt: Du kan reise med buss til Agatunet.

Linje 980 mellom Jonal og Odda stoppar på Aga, anten like nedanfor tunet (merkt «c» i ruta), eller på «nyevegen» ca. 7 minutt til fots frå Agatunet.

Frå Bergen kan du ta linje 930 gjennom Kvam, til Jondal eller Odda, og byte til 980 der. Du kan ta linje 925 til Kvanndal, frå Bergen via Kvam, og frå Voss. 925 korresponderar med ferga til Utne, og med linje 980, som stoppar på Utne kai.

Hurtigbåt: I sommarsesongen mai-september går det hurtigbåt mellom Eidfjord og Norheimsund, med stopp på Utne. Ruta finn du her. Du kan reise vidare frå Utne med buss linje 980.

Med eigen båt: Nytt GPS-koordinatane 60,4260/6,6187

Det er djupvannskai ved naustrekkja nedanfor tunet (ca. 7 meter).

Det er og småbåthamn på Aga, med gjesteplass. Kontaktperson: Lars Aga Reisæter tlf. +47 91 53 95 41

Overnatting: Me tilbyr ikkje ordinær overnatting i Agatunet, men det er fleire moglegheitar i nærmiljøet.

 

 

 

 

 

 

Hardanger fartøyvernsenter

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Opningstider

23. juni-16. august 2020:
Tysdag-sundag kl 11-16

Kaféen er open kl 12-15 same dagar

Elles ope for grupper etter avtale heile året

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Opening hours

June 23–August 16 2020:
Tues-Sunday 11 AM–4 PM
Café: Tues-Sunday 12 AM-3 PM

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X