– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Besøk

Velkomen!

Opningstider 2021

Agatunet tek elles i mot besøkande heile året, etter avtale. Grupper som ynskjer omvisingar og liknande – ta kontakt!

 

Besøksadresse: Agatunet, 5776 Nå
Kontakt: Tlf. 474 79 902 /

 

Billettar

 • Enkeltbillett: 110,- (vaksen) / 60,- (born / student)
 • Grupper over 15 personar: 90,- pr. pers.
 • Familiebillett: 250,-
 • Sesongkort: 150,- (vaksen) / 80,- (barn/student).
 • Museumspass, museum i Hardanger og Voss : 190,-
  Gjeld for eitt besøk ved besøksstadane (merk at somme stadar har reduserte opningstider).

_________________________________

 

Slik kjem du hit:
Agatunet ligg ved fv 550, mellom Odda og Utne.
Like før Agatunnelen tek du inn på «gamlevegen» (følg skilting Agatunet).
GPS-koordinatar: 60,4260 (breiddegrad) / 6,6187 (lengdegrad)

 • Med bil/sykkel: Du kan koma hit via Odda, Jondal eller Utne (ferje frå Kinsarvik og Kvanndal).
 • Ferjeruter til Utne: >>>Ferje frå Kvanndal og frå Kinsarvik
 • Til fots/sykkel/kollektivt: Du kan reise med buss til Agatunet. Linje 980 mellom Jondal og Odda stoppar på Aga, anten like nedanfor tunet (merkt «c» i ruta), eller på «nyevegen» ca. 7 minutt til fots frå Agatunet.
  Frå Bergen kan du ta linje 930 gjennom Kvam, til Jondal eller Odda, og byte til 980 der.
  Du kan ta linje 925 til Kvanndal, frå Bergen via Kvam, og frå Voss. Denne korresponderar med ferja til Utne, og med linje 980, som stoppar på Utne kai.
 • Hurtigbåt: I sommarsesongen mai-september går det hurtigbåt mellom Eidfjord og Norheimsund med stopp på Utne. Ruta finn du her. Du kan reise vidare frå Utne med buss linje 980.
 • Med eigen båt: Nytt GPS-koordinatane 60,4260/6,6187.
  Djupvannskai: Ved naustrekkja nedanfor tunet (ca. 7 meter).
  Småbåthamn med gjesteplass på Aga.
  Kontaktperson: Lars Aga Reisæter tlf. +47 915 39 541
 • Parkering:
  På oppmerkt og skilta plass ca. 300 meter nord for tunet.
  Me ber om at syklar vert henstilte så dei ikkje er til sjenanse.
  Parkeringa like nedanfor Agatunet er i hovudsak privat og kan ikkje nyttast.


Overnatting
Ikkje tilbod om ordinær overnatting i Agatunet, men det er fleire moglegheitar i nærmiljøet.

Hardanger fartøyvernsenter

Opningstider

Heile året: Ope for grupper etter avtale

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Opening hours

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X