– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Skular og barnehagar

Kom på vitjing!

Me tek i mot barnehagar, og elevar på alle trinn i grunnskule og på vidaregåande skular til ulike undervisningsopplegg i Agatunet.
Ta kontakt om de er interessert i å vitja det vakre tunet vårt! 

Me har gjerne opplegg knytt til sesongutstillingane, og arbeider elles særskilt med områda byggeskikk, bygningsvern, mellomalder, klyngetun, jordskifte og frukt.

Me kan og tilby opplegg kring gamle handverk og verkty.

Nokre undervisningsopplegg inviterar me til særskilt, men me tilpassar oss gjerne ynskje frå skular eller barnehagar.

Ta kontakt med formidlingsleiar Line B. Iversen på 944 96 984 eller line.iversen@hvm.museum.no om du har spørsmål eller ynskje om undervisningsopplegg i Agatunet.