– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Føredrag

Høyr interessante føredag – lær meir!

I Agatunet arrangerar me jamnleg føredrag, både i og utanom sesong. Me inviterar kompetente, engasjerte føredragshaldarar, som deler av sin kunnskap og gjer at me alle går litt klokare heim.

 

NB! Den seinare tida har me innstilla føredragsvirksomheita, grunna koronapandemien. Me har ikkje hatt store nok lokale til å kunne gjennomføra denne type arrangement på ein trygg måte, men me vonar at 2022 skal verta året med tek opp at føredragene!

Fylgj med i programseksjonen og på sosiale media!

 

Me arrangerar føredrag i ulike emne, til dømes mellomalderhistorie og bygningsvern. Følg med i programmet, og ver hjarteleg velkommen til lærerike stunder i Agatunet!

 

 

 

 

 

X