Om oss

Eit uforlikneleg tun!

 

Agatunet er eit unikt kulturminne, eit autentisk og freda klyngetun. Her står husa og forteljingane tett. På Aga har det vore bosetting siden steinalderen, og det eldste huset som står i Agatunet er 800 år gamalt.

Her har har det budd riddarar og bønder, stortingsmenn, jakteskippere og husmenn – her har ein jobba og levd, tett på einannen, i generasjon etter generasjon. Her har vore rettslokale, kapell, telegraf, og skule.

I Agatunet er ikkje bygningane tilflytta, men står der dei sto når Agatunet vart freda etter jordskiftet i 1937, og etterkvart mest fråflytta i etterkrigsåra.

Her finn du linjane frå mellomalderens storgard til bondelandsbyen med mange brukarar og eit yrande liv. Gardane kring tunet bebuast framleis av dei familiane som flytte ut or tunet for 70 år sida. Dei held stadig jorda i hevd. Enno sit det stundom nokon og drikk kaffi på steintrappa som vaks opp her.

Agatunet er ein heilt spesiell plass med ein heilt spesiell atmosfære – eit nasjonalt kulturminne som tek deg tett på mange ulike sider av historia vår.

Agatunet eigast av Stiftelsen Agatunet, og sidan 2006 vore drifta av Hardanger og Voss museum.

 

(foto: Ingerid Jordal)

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Opningstider

Ope for grupper etter avtale, heile året

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Opening hours

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X