– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Filmframsyning

Sjå film – lær meir!

I Johansstova vert det synt film. Finn vegen opp trappa og inn i filmrommet. Filmframsyningane er inkluderte i billettprisen.

På stort lerret vert det kvar dag synt eit skiftande utval filmar, som filmar om handverks- og restaureringsprosjekt i Agatunet som me har fått produsert, og portrett av kunstnarene som har verk i årets kunstutstilling. Me har og fleire biletspil, mellom anna om livet i fjorden og om korleis Folgefonnhalvøya tok til.

I kaféen får du informasjon om kva filmar som synast kvar enkelt dag.

 

 

   

   

  Opningstider

  • 22. mai-20. juni: Laur-sundag kl 11-16
  • 22. juni-15. august: Tys-sundag kl 11-16
  • 21.-29. august: Laur-sundag kl 11-16

  Heile året: Ope for grupper etter avtale

  Kontakt

  Besøksadresse: 5776 Nå

  Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

  Tlf: 474 79 902
  E-post: agatunet@hvm.museum.no

  Sosiale media

  Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

  Opening hours

  May 22-June 20: Sat+Sunday 11 AM-4 P June 22-August 15: Tues-Sunday 11 AM-4 PM August 21-29: Sat+Sunday 11 AM-4 PM Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

  Contact

  Visiting address: 5776 Nå
  Postal address: Museumsvegen 36, Utne

  Tel: +47 474 79 902
  E-mail: agatunet@hvm.museum.no

  Social media

  Follow us on Facebook and Instagram

  X