– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Utstillingar

2020 – året som ikkje vart som tenkt…

 

I Agatunet har me kvar sesong nye kunstutstillingar. Den frivillige kunstgruppa legg ned eit stort og flott arbeid med å finna interessante, flotte kunstnare, og kuraterar kvart år spanande kunstutstillingar.

I år skulle desse kunstnarene stille ut i Agatunet:

Svein Nå

Ingunn van Etten

Felicitas Aga

Ragnhild Aarvik

Grunna koronapandemien er desse utstillingane utsett til 2021. Me gler oss til å ta imot verka og syna dei til dykk neste sommar!

 

Vår faste draktutstilling – Gåva frå mor, som er ei samling plagg og gjenstandar frå same familie – fem generasjonar sine folkedraktar og bunadar, er i kvile i år, av omsyn til tekstilane. Ei tekstilfagleg vurdering av gjenstandane og utstillingstilhøva skal gjerast for vidare framsyning.

 

I Agatunet heng og mange flotte gamle bilete frå livet i tunet, og mange av Georg Fredrik Fasting sine akvareller frå Agatunet.

Du finn og mange flotte gjenstander, både husgeråd og landbruksreiskap og verkty.

 

Opningstider

Heile året: Ope for grupper etter avtale

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Opening hours

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X