– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Ledige stillingar

Omvisarar, kafévertar og ekstrahjelp

Hardanger og Voss museum søkjer etter omvisarar, kafévertar og ekstrahjelp til Agatunet og Hardanger folkemuseum i perioden 1. mai – 4. september 2022.

Omvisaren, kaféverten og ekstrahjelpen har viktige roller i museet si publikumsretta verksemd. Hovudarbeidet vil vera å ta imot dei vitjande på ein god måte. Ein skal formidla det musea har å by på, særleg retta mot turistar. I Agatunet er det omvising til faste tider, der omvisaren tek med seg dei vitjande og fortel om livet i tunet, i tillegg til kunst- og kulturhistoriske utstillingar. På Hardanger folkemuseum har me stort sett omvisingar for grupper som har tinga på førehand, medan dei einskildbesøkande besøkjer tun og utstillingar på eiga hand.

Både i Agatunet og på Hardanger folkemuseum treng me folk som kan arbeida i kafeen, med matlaging, servering og reinhald. Me treng omvisarar som kan ta med seg dei besøkjande rundt i tuna. På Hardanger folkemuseum treng me folk som kan vera i museumsbutikken/resepsjonen. Reinhald og smittevern ein viktig del av jobben, med daglege rutinar for vasking. Me har og behov i samband med ymse aktivitetar og arrangement, til dømes konsertar, pizzabaking og sidersmaking i Agatunet.

Alle som vert tilsett får opplæring i alle delar av den jobben dei skal gjera, inkludert omvising, resepsjonsarbeid, kaféarbeid, reinhald og hmt.

Arbeidstid
I Agatunet treng me folk i helgene i perioden 7. mai – 4. september, samt alle dagar i perioden 20. juni – 19. august. Me har og trong for folk nokre av vekedagane i mai/juni. Dagleg arbeidstid er i hovudsak 10 – 16.30. Me har og nokre kortvaktar frå 12 – 15 på dagar med mykje besøk. Me har og trong for folk som kan ta andre vaktar og tidspunkt enn dette, gjennom heile året også utover hovudsesongen. I mai og heile september treng me folk til å ha sidersmakingar.

På Hardanger folkemuseum treng me folk i helgene i perioden 7. mai – 4.september, samt tysdag – sundag i perioden 20. juni – 19. august. Me kan og ha trong for folk nokre av vekedagane i mai/juni. Dagleg arbeidstid er i hovudsak 09.30 – 16.30. Me har og nokre kortvaktar frå 12.30 – 15.30 på dagar med mykje besøk. Det kan og vera aktuelt med andre vaktar og tidspunkt enn dette.

Søknad
Me søkjer serviceinnstilte personar som har interesse for kulturhistorie, snakkar godt norsk og engelsk, og har god orden og gode samarbeidsevner. Me oppmodar folk i alle aldersgrupper til å søkja. Me har både behov for folk som kan jobba mykje, og folk som vil jobba mindre. Du treng ikkje kunne jobba heile perioden for å søkja. Personlege eigenskapar vil verta vektlagd. Løn etter avtale.

Søknaden må innehalda tidspunkt ein kan arbeida innanfor tidsrommet 1. mai – 4. september. Me har særleg trong for folk i tidleg i sesongen.

Spørsmål rettast til Agnete Sivertsen, tlf 95 93 46 98
Søknad med CV og referansar sendast til: personal@hvm.museum.no
Søknadsfrist 3. februar 2022.

X