Handverksdemonstrasjon

Handverk på nært hald

Om du ynskjer å oppleva handverk på nært hald finst det fleire moglegheiter i Agatunet. Nokre gonger i løpet av sesongen demonstrerar me ulike handverk, som til dømes spinning på rokk og handtein, plantefarging, arbeid med øks og anna bruk av gamle verkty. Desse opplevingane finn du i programseksjonen.

I sommar kan me mellom anna by på figurskjering i tre, og kurvmaking.

Baking av krotakaker finn sted i bakstekjellaren kvar fredag føremiddag i skuleferien. Meir info om det finn du her: Krotakakebaking.

Når me gjennomførar restaureringsprosjekt i Agatunet er det alltid høve for interesserte å komma og sjå, ofte inviterast det og til kurs  i samband med arbeidet. Desse kursa finn du i programmet, og elles ligg meir informasjon om eventuelt nærståande kurs på denne sida: Bygningsvern og restaurering.

Om de er ein gruppe som har særskilt hug til å sjå gamle handverksteknikker (og anna enn det som er nemt over), ta kontakt med oss, så finn me eit opplegg som høver dykk.

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Opningstider

Ope for grupper etter avtale, heile året

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Opening hours

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X