– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Kart over kor du finn Rettsløypa
Rettsløypa logo

 – ei reise gjennom rettshistoria i Hardanger

 

Styret i Stiftinga Hesthamar Skrivargard har sett i gang eit prosjekt for å synleggjera og formidla rettshistorie i Hardanger, i samarbeid med oss i Agatunet/Hardanger og Voss museum.

 

Truleg finn ein ikkje tilsvarande område andre stader i landet med så rik og variert rettshistorie som er teken så godt vare på. Prosjektet ynskjer å knyta saman ulike rettshistoriske stadar på ein måte som synleggjer og viser samanhengen. I dag står det meste av historiene fram som fragmenterte og delvis skjulte skattar.

 

Rettsløypa omfattar per 2023 Skrivargarden på Hesthamar, Steinkrossen på Hesthamar, Tingstova og Tingvika på Utne, og Agatunet.
Heimesida til prosjektet finn du her.

 

Arbeidet med dette prosjektet sluttførast i desse dagar, og løypa vert markert opna primo juni 2023.

X