– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Barneutstilling 2023

 

 

Kvart år produserar Aga barnehage ei flott utstilling som vert sett opp i Jakobsstabburet – det kvite stabburet bak i tunet.
 
Meir informasjon om tema og opningsdato for utstillinga 2023 kjem snart!
X