Info om arrangement og koronavirus

Agatunet forheld seg til tilrådingar frå nasjonale helsemyndigheiter – og har følgjande råd og smittevernstiltak i samband med arrangement og annan aktivitet:

  • Agatunet er i gang med smitteverntiltak på huset og vil f.o.m. fredag halda stengt på ubestemt tid.
  • Alle arrangement i mars er avlyste. Situasjonen vert fortløpande vurdert for aktivitet lenger fram i tid. Kjøpte billettar vil bli refunderte.

Spørsmål? Kontakt oss gjerne på tlf 474 79 884 eller post@hvm.museum.no 

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Opningstider

Ope for grupper og andre besøkande
etter avtale heile året

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Opening hours

May 6– Sept 1 2019:
10 AM–5 PM all days

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X