Nyhende

 

 

Nyhende i eit gammalt tun

 

TAKVØLA PÅ LENSMANNSSTOVA DESEMBER 2019-JANUAR 2019

For tida restaurerast taket på søndre del av det samanbygde huset som kallast Lensmannsstova, óg kjend som Ådnesstova.

Denne delen av bygget er ei gamal røykstove som tidlegare har hatt torvtak, men no har eit helletak som skulle restaurerast. I taket fann ein mellom anna ei avis, Familie-Journal frå 4. juni 1905 – så kan hende vart torvtaket skifta ut den sommaren for litt over hundre år sida?

Dei gamle ljoresperra frå den gong stova var røykstova sto framleis i taket, og er no plukka ned og tekne vare på.

Ein rekkje nye sperr vart øksa av vår handtverkar Morten Haavik, som elles har arbeida med dei dugelege karane frå Håkon Kvestad AS under takvøla.

22.01.19 kom siste hella attende på taket, og Lensmannsstova er no klar for 200 nye år med vestlandsvêr!

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå
Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Opningstider

6 .mai - 1. sept. 2019:
Kl 10 - 17 alle dagar

Ope for grupper og andre besøkande etter avtale heile året

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Opening hours

May 6– Sept 1 2019:
10 AM–5 PM all days

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

X