Iben Amelie Mansfeld

Utfordrar tabu og stengsler

 

Iben Amelie Mansfeld er fødd i 1988 og er oppvaksen i Göteborg.
Ho bur på Skåltveit i Hardanger, og har tidlegare jobba som grafisk
designar i Odda.
No studerar ho siste året på Kunstskolen i Bergen.

Mansfeld utforskar tema som maktstrukturar, kjønnsrollar, kropp og
psykisk helse, gjerne med utgangspunkt i dagsaktuelle saker. Ho er
motivert dels av personleg erfaring, og dels av at det er viktig å lyfta
desse sakene fram, for å bryte ned tabu og stengsler i samfunnet.

Arbeida ho stillar ut i Agatunet er resultat av utforsking av – og
fordjuping i – ulike materiale. Ho eksperimenterer med ull, garn og
hønsenetting, og denne kombinasjonen endar opp i fleire både to- og
tredimensjonale arbeid. Mansfeld utfordrar materiala, undersøkjer kor
langt ho kan strekkja dei, kor sterke fibrane er. Ho likar å utforska
tradisjonelle teknikkar som karding og veving for å uttrykkja ulike tunge
tema ho arbeider med.

Utstillinga står i stabburet «Jakobsbua» i Agatunet frå 02.06.19-01.09.19.

 

Opningstider

  • 8. mai-20 juni: Laur+sundag kl 11-16
  • 22. juni-15. august: Tys-sundag kl 11-16
  • 21.-29. august: Laur+sundag kl 11-16

Heile året: Ope for grupper etter avtale

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Opening hours

  • May 8-June 20: Sat+Sunday 11 AM-4 PM
  • June 22-August 15: Tues-Sunday 11 AM-4 PM August 21-29: Sat+Sunday 11 AM-4 PM

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X