Johansstova

Konferanse eller konfirmasjon?

I Johansstova finn du møte- og konferanserommet vårt, med fastmontert lerret, møteprosjektor, og godt lydanlegg. Konferansebord og gode stoler. Kan og nyttast til middagar der ein ynskjer å visa bilete under middagen. Me har PC til låns. Under møtet er det høve til å få servert kaffi, te, frukt, smørbrød og/eller kaker.

Oppvarma i haust/vinterhalvåret.

Høver både for møter, konferansar, filmframsyningar, og middagar eller mottakingar.

Kapasitet:
Omlag 25 personar til middag/konferanse med bord, omlag 45 personar om ein kun nyttar stolar.

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå
Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Nyhendebrev

Meld deg på nyhendebrevet vårt og motta informasjon om kva som skjer ved Hardanger og Voss museum!

Opningstider

6 .mai - 1. sept. 2019:
Kl 10 - 17 alle dagar

Ope for grupper og andre besøkande etter avtale heile året

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Newsletter

Subscribe to our newsletter featuring news about our museum, exhibitions, activities and more

Opening hours

May 6– Sept 1 2019:
10 AM–5 PM all days

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

X