– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Johansstova

Konferanse eller konfirmasjon?

I Johansstova finn du møte- og konferanserommet vårt, med fastmontert lerret, møteprosjektor, og godt lydanlegg. Konferansebord og gode stoler. Kan og nyttast til middagar der ein ynskjer å visa bilete under middagen. Me har PC til låns. Under møtet er det høve til å få servert kaffi, te, frukt, smørbrød og/eller kaker.

Oppvarma i haust/vinterhalvåret.

Høver både for møter, konferansar, filmframsyningar, og middagar eller mottakingar.

Kapasitet:
Omlag 25 personar til middag/konferanse med bord, omlag 45 personar om ein kun nyttar stolar.

Opningstider

Heile året: Ope for grupper etter avtale

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Opening hours

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X