– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Asbjørnsløa

Fest på løo?

Vil du samla mange kring deg til ein hyggjeleg stund? Då kan Asbjørnsløa kanskje passa. Her er store, luftige lokale, og ei fin stemning med gamle landbruksreiskap utstilt på veggane.

I sommarhalvåret kan det dekkast til middag her. Kan og høve som danselokale etter middag i eit anna lokale. Kan riggast til med bar og lydanlegg, fint til enkel servering av kaffi og kaker etter middagen.
Me kan og montera prosjektor og lerret her, samt lydanlegg – så lokalet kan og leigast til fremsyningar og musikk.

Kapasitet:
Drygt 50 personar, ca 100 om ein ikkje nyttar bord.

NB! Tilgongen på Asbjørnsløa vil variera etter kva utstilling som står her. Lokalet er ikkje oppvarma og noko trekkfullt, så bruken er sesongavhenging.

Opningstider

  • 22. mai-20. juni: Laur-sundag kl 11-16
  • 22. juni-15. august: Tys-sundag kl 11-16
  • 21.-29. august: Laur-sundag kl 11-16

Heile året: Ope for grupper etter avtale

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Opening hours

May 22-June 20: Sat+Sunday 11 AM-4 P June 22-August 15: Tues-Sunday 11 AM-4 PM August 21-29: Sat+Sunday 11 AM-4 PM Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X