– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

.

Ung og lovande 2023

I Johanskjellaren vert det i 2023 vist ei utstilling produsert av elevar i kunstfag ved kulturskulen i Ullensvang.

Meir info om utstillinga og opningsdato kjem snart!

X