– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Sidersmaking

Smaken av edle dråpar

Hardanger er kjend som eit viktig siderområde, og sider har historisk vore produsert her på nær sagt kvar ein gard i lange, lange tider. I dag er siderproduksjonen er i rivande utvikling, med unge og ambiøse siderprodusentar som ynskjer å nå ut til heile verda med sine kvalitetsprodukt. Og verda er i ferd med å verkeleg få augene opp for dei heilt særlege kvalitetane ved dei foredla eplene frå Hardanger – eple som har utvekla seg langsamt gjennom lyse somre, i fruktbare bakkar mellom milde fjordar og kalde fjell, med unike veksttilhøve. Eit kompleks av tilhøve ved jordsmonn, klima og beliggenheit gjev epla her heilt unike smaksegenskaper, og produksjonsmetodane har vorte revolusjonerte dei seinare åra. Dette er verkeleg gode greier, og det kan berre lagast her!

 

NB. Ynskjer du sidersmaking i perioder som ikkje inngår i tilboda som er lista under, ta kontakt – så finn vi ei løysing for deg og gruppa di!

 

Frå 4. juni-1.september 2021 kan du besøke Agatunet i samband med sidersafari på Sørfjorden, etter smaking hjå Aga sideri. Dei turane kan bookast her.

 

I perioden 2. september – 1. oktober får du smaking og omvising i Agatunet, i kombinasjon med ein flott båttur på den vakre Sørfjorden. Ynskjer du å komma landvegen tek du kontakt med oss direkte, medan båttur og smaking kan bestillast via Taste Hardanger (vert bookbar litt ut i mai).

Båttur med omvising og sidersmaking går føre seg slik:

 

Me tek i mot deg på kaia når du stig av båten, og saman går me gjennom det moderne fruktdyrkingslandskapet. Me fortel om korleis livet har arta seg her – mellom fjorden og dei 1500m høge nutane over oss, og korleis fruktdyrkinga har vakse fram frå spreidde tre til den næringsvegen ho er i dag. Du får høyra historia om busettingane her, om klyngetunet, og om den gong Aga var eit maktsentrum i Noreg, med tette band til kongemakt og med den mektige riddaren, lagmannen og riksråden Sigurd Brynjulvsson som herre på storgarden. Du får koma inn i den 800 år gamle hallen, med metertjukke kjellarmurar og tømmer i imponerande dimensjonar, og kjenna suset av historia i bringa.

 

Etter ein kort pause der du kan rusla i det pittoreske klyngetunet samlast me for sidersmaking. Me har dekka med kvite dukar i ei stemningsfull gamal røykstove. Me presenterer historia bak siderproduksjonen og serverer deg 5 ulike siderar, i fylgje med ein smak av utvalde norske ostar, flatbrød og spekemat. I smakinga synar me dei mange ulike sidene ein Hardangersider kan ha, frå den lett perlande til den intense frysekonsentrerte, og du får smaka kva utslag ulike produksjonsmetodar gjev. Me visar kor allsidig sider er som fylgje til mat, gjennom å gje den fylgje av ostar med heilt ulike smaksprofilar.

 

Når du ruslar attende til båten er me visse på at du ber med deg ei oppleving av Hardanger som har begeistra både gane og sinn – og me ynskjer deg velkomen attende.

 

X