– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Sidersmaking

Smaken av edle dråpar

Hardanger er kjend som eit viktig siderområde, og sider har historisk vore produsert her på nær sagt kvar ein gard i lange, lange tider.

I dag er siderproduksjonen i rivande utvikling, med unge og ambiøse siderprodusentar som ynskjer å nå ut til heile verda med sine kvalitetsprodukt. Og verda er i ferd med å verkeleg få augene opp for dei heilt særlege kvalitetane ved dei foredla eplene frå Hardanger! Området me ligg i her på vestsida av Sørfjorden omtalast som episenteret i det moderne sidereventyret!

Hardangerepla utveklar seg langsamt gjennom lyse somre, i fruktbare bakkar mellom milde fjordar og kalde fjell. Eit kompleks av unike tilhøve ved jordsmonn, klima og beliggenheit gjev epla her heilt eigne smakseigenskaper, og produksjonsmetodane har vorte revolusjonerte dei seinare åra. I 2009 fekk Sider frå Hardanger Beskytta geografisk nemning. Dette er verkeleg gode greier, og det kan berre lagast her!

 

Frå 15. mai-3.september 2023 kan du vitja Agatunet i samband med sidersafari på Sørfjorden. I desse pakkane vert smakinga hjå Aga sideri og anten Ekspedisjonen eller Alvavoll på austsida, og lunsj og omvising i Agatunet. Dei flotte turane kan bookast her.

NB. Ynskjer du sidersmaking i Agatunet må dette tingast særskilt –  ta kontakt, så finn me ei løysing for deg og gruppa di!

 

SIDERSMAKING I AGATUNET:

Me tek i mot deg på nedsida av tunet, og saman går me gjennom det moderne fruktdyrkingslandskapet og opp i det vakre klyngetunet.

Me fortel om korleis livet har arta seg her – mellom fjorden og dei 1500m høge nutane over oss, og korleis fruktdyrkinga har vakse fram frå spreidde tre til den næringsvegen ho er i dag. Du får høyra historia om busettingane her, om klyngetunet, og om den gong Aga var eit maktsentrum i Noreg, med tette band til kongemakt og med den mektige riddaren, lagmannen og riksråden Sigurd Brynjulvsson som herre på storgarden. Du får koma inn i den 800 år gamle hallen, med metertjukke kjellarmurar og tømmer i imponerande dimensjonar, og kjenna suset av historia i bringa.

 

Etter ein kort pause der du kan rusla i det pittoreske klyngetunet samlast me for sjølve sidersmakinga. Me har dekka med kvite dukar i ei stemningsfull gamal røykstove (er de mange vert smakinga i løa). Me presenterer historia bak siderproduksjonen og serverer deg 5 ulike siderar frå ulike produsentar, i fylgje med ein smak av utvalde norske ostar, flatbrød og spekemat. I smakinga synar me dei mange ulike sidene ein Hardangersider kan ha, frå den lett perlande til den intense frysekonsentrerte, og du får smaka kva utslag ulike produksjonsmetodar gjev. Me visar kor allsidig sider er som fylgje til mat, gjennom å gje den fylgje av ostar med heilt ulike smaksprofilar.

 

Når du ruslar ut av tunet att er me visse på at du ber med deg ei oppleving av Hardanger som har begeistra både gane og sinn – og me ynskjer deg velkomen attende.