Tilsette

Ta gjerne kontakt med våre tilsette. Me er her for deg.

 • Agnete B. Sivertsen

  Avd.leiar

 • Randi Bårtvedt

  Spesialrådgjevar HVM

 • Anne Lise Brask Eriksen

  Bygningsvernkonsulent

 • Line Benedikte Iversen

  Formidlingsleiar

 • Morten Haavik

  Handverkar

 • Guttorm Rogdaberg

  Statsstipendiat

Agnete B. Sivertsen

Avd.leiar

Randi Bårtvedt

Spesialrådgjevar HVM

Anne Lise Brask Eriksen

Bygningsvernkonsulent

Line Benedikte Iversen

Formidlingsleiar

Morten Haavik

Handverkar

Guttorm Rogdaberg

Statsstipendiat

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Opningstider

Ope for grupper etter avtale, heile året

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Opening hours

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X