– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Felicitas Aga

Felicitas Aga i sitt atelier i London

Lengta etter tryggleik

 

Felicitas Aga (1968) er fødd i Sverige, og har vore busett i London sidan 1995. Ho arbeider som biletkunstnar og er utdanna frå mellom anna Städelschule i Frankfurt (Fine Art), Vestlandets Kunstakademi i Bergen og Chelsea Scool Art and Design. Ho har ei lang rekkje internasjonale utstillingar bak seg, og har dei siste åra stilt ut i mellom anna Athen, Hamburg og London.

 

Felicitas Aga stiller ut ei samling semi-abstrakte måleri som undersøker temaer som tilhøyrsle og stabilitet.

Ein serie mindre måleri syner bygningar som har ein slektskap med bygningane i Agatunet – dei er solide, vêrbitne, har gjerne skifertak og små vindauge med ein innbydande glød. Dei inviterer deg til å koma nærare, og står som stødige vaktarar over tryggleik og varme. Inngangen er ikkje openberr, du må leita litt før du finn han.

Ein serie større måleri syner hus med ein lysande struktur, dei skin i mørkret og ber bod om varme og ly. Kan hende er vernet mot elementa dei lovar berre ein illusjon: Nærmar du deg vil du sjå at dei framstår skjøre – dei er laust sette saman av blonder, papir eller glas. Med desse bileta minnar kunstnaren oss på vår eksistensielle sårbarheit, vår lengt etter tryggleik og vårt romantiske håp om å koma inn i varmen, inn frå kulda.

 

 

Opningstider

Heile året: Ope for grupper etter avtale

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Opening hours

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X