– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Lagmannsstova

Storstova i Agatunet

 

Det eldste noverande huset i Agatunet er Lagmannsstova, som vart bygga kring 1220 av slekta til riddaren, riksråden og Gulatingslagmannen Sigurd Brynjulvsson. Lagmannsstova var bygd som eit administrasjonsanlegg etter europeisk modell, og vart nytta som representasjonsbustad og rettslokale. Saman med stova var det bygd med eit kapell. I dag er Lagmannsstova det einaste huset av sitt slag i Noreg, og eit av dei best bevarte sekulære mellomalderbygg me har i landet.

Dette er landets eldste kjende rettslokale. i 1293 var den eldste fullstendige domsavgjerdsla me har i Noreg, mellomalderbrevet kjend som Bleiediplomet, gjort og gjeve i Lagmannsstova.

Her er og imponerande tømmer og andre vakre bygningsdetaljer, her er bord frå mellomalderen, uvanlege steinkjellarar og 800 år med historie. Me har nyleg kalka neste kjellarmur på Lagmannsstova, med brent kalk frå egen omn. Steinen har me henta lokalt, etter det som truleg og var kjelda når bygget var nytt. Kalkprosjektet er pågåaende, og omnen kan du sjå i tunet.

Bli med på ei omvising i Lagmannsstova – opplev dette eineståande bygget, og høyr den spanande historia!

 

 

 

Opningstider

Heile året: Ope for grupper etter avtale

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Opening hours

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X