Lagmannsstova

Storstova i Agatunet

 

Det eldste noverande huset i Agatunet er Lagmannsstova, som vart bygga kring 1220 av slekta til riddaren, riksråden og Gulatingslagmannen Sigurd Brynjulvsson. Lagmannsstova var bygd som eit administrasjonsanlegg etter europeisk modell, og vart nytta som representasjonsbustad og rettslokale. Saman med stova var det bygd med eit kapell. I dag er Lagmannsstova det einaste huset av sitt slag i Noreg, og eit av dei best bevarte sekulære mellomalderbygg me har i landet.

Dette er landets eldste kjende rettslokale. i 1293 var den eldste fullstendige domsavgjerdsla me har i Noreg, mellomalderbrevet kjend som Bleiediplomet, gjort og gjeve i Lagmannsstova.

Her er og imponerande tømmer og andre vakre bygningsdetaljer, her er bord frå mellomalderen, uvanlege steinkjellarar og 800 år med historie.

Bli med på ei omvising i Lagmannsstova – opplev dette eineståande bygget, og høyr den spanande historia!

 

 

 

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå
Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Nyhendebrev

Meld deg på nyhendebrevet vårt og motta informasjon om kva som skjer ved Hardanger og Voss museum!

Opningstider

6 .mai - 1. sept. 2019:
Kl 10 - 17 alle dagar

Ope for grupper og andre besøkande etter avtale heile året

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Newsletter

Subscribe to our newsletter featuring news about our museum, exhibitions, activities and more

Opening hours

May 6– Sept 1 2019:
10 AM–5 PM all days

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

X