– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Bleiediplomet

Replika av Bleiediplomet. Foto: Silje Solvi.

Bleiediplomet

– eit historisk rettsdokument

«Alle Guds vener, verande og tilkomande, dei som ser eller høyrer dette brevet, sender Sigurd lagmann, Torolv på Jåstad, Peter på Sponheim og Jon prest, Guds og si helsing.»

 

Slik byrjar mellomalderbrevet me no kjenner som Bleiediplomet – som er den eldste fullstendige skildringa av ein rettsak me kjenner i Noreg.

26.mai 1293 var det førd sak og inngått forlik i Lagmannsstova, hjå lagmann Sigurd Brynjulvsson.  Bleiediplomet er skildringa av domsavgjerdsla i ein tvist mellom bønder på Indre og Ytre Bleie om mellom anna gjerdehald, beiterett og fordeling av legd.

 

På grunn av Bleiediplomet anerkjenner ein i dag Lagmannsstova i Agatunet som landets eldste, kjende rettslokale.

 

Diplomet har vore i Bergen museum si eige sidan 1825, og inngår i dag i Universitetsbiblioteket i Bergen si spesialsamling.

I Agatunet har me ei replika av det bemerkelsesverdige brevet, som du kan oppleva på staden der det vart gjeve for trekvart årtusen siden.

 

 

 

 

 

Opningstider

Heile året: Ope for grupper etter avtale

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Opening hours

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X