Tilsette

Ta gjerne kontakt med våre tilsette. Me er her for deg.

 • Randi Bårtvedt

  Direktør Hardanger og Voss museum

 • Anne Lise Brask Eriksen

  Bygningsvernkonsulent

 • Line Benedikte Iversen

  Formidlingsleiar

 • Morten Haavik

  Handtverkar

 • Guttorm Rogdaberg

  Statsstipendiat

Randi Bårtvedt

Direktør Hardanger og Voss museum

Anne Lise Brask Eriksen

Bygningsvernkonsulent

Line Benedikte Iversen

Formidlingsleiar

Morten Haavik

Handtverkar

Guttorm Rogdaberg

Statsstipendiat

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå
Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Opningstider

6 .mai - 1. sept. 2019:
Kl 10 - 17 alle dagar

Ope for grupper og andre besøkande etter avtale heile året

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Opening hours

May 6– Sept 1 2019:
10 AM–5 PM all days

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

X