– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Ragnhild Aarvik

Livet, kvar dag.

 

Årets ungdomsutstiller er Ragnhild Aarvik. Ho kjem frå Lofthus, men er busett i Oslo, der ho er under utdanning ved Kunstakademiet. Ho har og ei fagutdanning frå Einar Granums kunstskule.

 

Ragnhild Aarvik kjem til Agatunet med utstillinga Dagsrevyen, tur i skogen og Biola ved spesielle høve. erka hennar er i hovudsak måleri i olje og akryl, i ulike format.

Utstillinga heng til sundag 29. august.

 

Tittelen avslører ei interesse for og tilnærming til det kvardagslige menneskelivet, men ber og i seg noko søkande og lengtande gjennom sitt slektskap til  typiske kontaktannonseformuleringer.

 

Med ofte nære utsnitt og breie penselstrøk arbeider Ragnhild seg inn på menneskets daglege livsvilkår, og undersøkjer korleis livet spiller seg ut i spennet mellom kultur og sivilisasjon på eine sida, og natur og drift på den andre.

 

Ragnhild Aarvik har tidlegare synt verka sine på mellom anna joleutstillingane til Hardanger kunstlag i 2017 og 2018, sommarutstillinga på Hotel Ullensvang i 2019, og fleire duo- og gruppeutstillingar i Oslo. Si fyrste seperatutstilling hadde ho på Galleri Skylight i Oslo i 2020.

 

Utstillinga står i Johanskjellaren i Agatunet frå 05.06.21-29.08.21, og er inkludert i ordinær billett.

 

Opningstider

Heile året: Ope for grupper etter avtale

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Opening hours

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X