Bilete frå livet i tunet

 

 

Lat bileta fortelja

I fleire av dei opne husa i Agatunet finn du gamle bilete på veggane – fotografi frå livet i Agatunet.

Her levde folk tett, og delte kvardagar, festdagar, gleder og bekymringar. Dei trong kvarandre i arbeidet, og dei trong nok kvarandre i kvila og, då som me gjer no.

I dei gamle fotografia finst mange forteljingar om livet dei levde.
Nokre bilete vert synte her på nettsida, men dei fleste må du vitja oss for å sjå.

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå
Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Nyhendebrev

Meld deg på nyhendebrevet vårt og motta informasjon om kva som skjer ved Hardanger og Voss museum!

Opningstider

6 .mai - 1. sept. 2019:
Kl 10 - 17 alle dagar

Ope for grupper og andre besøkande etter avtale heile året

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Newsletter

Subscribe to our newsletter featuring news about our museum, exhibitions, activities and more

Opening hours

May 6– Sept 1 2019:
10 AM–5 PM all days

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

X