Bilete frå livet i tunet

 

 

Lat bileta fortelja

I fleire av dei opne husa i Agatunet finn du gamle bilete på veggane – fotografi frå livet i Agatunet.

Her levde folk tett, og delte kvardagar, festdagar, gleder og bekymringar. Dei trong kvarandre i arbeidet, og dei trong nok kvarandre i kvila og, då som me gjer no.

I dei gamle fotografia finst mange forteljingar om livet dei levde.
Nokre bilete vert synte her på nettsida, men dei fleste må du vitja oss for å sjå.

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Opningstider

Ope for grupper etter avtale, heile året

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Opening hours

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X