Lagmannsstova

Riddarhall frå mellomalderen

Lagmannsstova er ein unik mellomalderbygning frå ca 1220. Bygget var bustad og representasjonhall for riddaren Sigurd Lagmann (ca. 1240-1303), er svært godt bevart. Dette er det aller eldste rettlokale me kjennar til i Noreg – her vart Bleiediplomet, den eldste fullstendige skildring av ein rettsak me har bevart her i landet, og blandt dei eldste mellomalderbreva me har generelt, underskrevet 23. mai 1293. Me oppbevarar ein kopi av brevet i Lagmannsstova.

Dette lokalet passar til dei heilt spesielle anledningane. Her vert det dekka på finaste vis, og atmosfæren er heilt spesiell.
Me kan dekka til maksimalt 45 personar.
Lagmannsstova har ikkje straum, og høver derfor mindre godt for arrangement når det er kaldt.

Lagmannsstovekjellaren.

I den nordre kjellaren i Lagmannsstova kan me og dekka til selskap. Her er hellelagte golv og kvitkalka vegger, små glugger i dei tjukke murane, og ein stemningsfull atmosfære. Kopien av gravsteinen til Sigurd Brynjulvsson står her.

Me kan dekke til kring 25 personar. Lokalet er uten strøm, og med begrensa naturleg lysinnslipp, og høver mindre godt for arrangement dei kaldare delane av året.

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå
Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Nyhendebrev

Meld deg på nyhendebrevet vårt og motta informasjon om kva som skjer ved Hardanger og Voss museum!

Opningstider

6 .mai - 1. sept. 2019:
Kl 10 - 17 alle dagar

Ope for grupper og andre besøkande etter avtale heile året

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Newsletter

Subscribe to our newsletter featuring news about our museum, exhibitions, activities and more

Opening hours

May 6– Sept 1 2019:
10 AM–5 PM all days

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

X