Skular og barnehagar

Kom på besøk!

Me gjennomføyrer ulike undervisningsopplegg i Agatunet for skular og barnehagar.

Me tek i mot elevar på alle trinn i grunnskule  og på vidaregåande skuler.Ta kontakt om du er interessert i å komme på besøk i det vakre tunet vårt!

Me har gjerne opplegg knytt til sesongutstillingane, og arbeider elles særskilt med områda byggeskikk, bygningsvern, mellomalder og klyngetun.

For tida utviklar me nye undervisningsopplegg. Ta kontakt med formidlingsleiar Line B. Iversen  om  du har spørsmål eller ynskje om undervisningsopplegg i Agatunet.

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå

Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Opningstider

Ope for grupper etter avtale, heile året

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Opening hours

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X