– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Skular og barnehagar

Kom på besøk!

Me gjennomføyrer ulike undervisningsopplegg i Agatunet for skular og barnehagar.

Me tek i mot elevar på alle trinn i grunnskule  og på vidaregåande skuler.Ta kontakt om du er interessert i å komme på besøk i det vakre tunet vårt!

Me har gjerne opplegg knytt til sesongutstillingane, og arbeider elles særskilt med områda byggeskikk, bygningsvern, mellomalder og klyngetun.

For tida utviklar me nye undervisningsopplegg. Ta kontakt med formidlingsleiar Line B. Iversen  om  du har spørsmål eller ynskje om undervisningsopplegg i Agatunet.

X