Ledige stillingar

Vil du arbeida hos oss?

Hardanger og Voss museum søkjer etter omvisarar og ekstrahjelp til Hardanger folkemuseum og Agatunet i perioden 1. mai – 31. august 2019.

 

Omvisaren har ei viktig rolle i museet si publikumsretta verksemd. Hovudarbeidet vil vera å ta imot dei vitjande på ein god måte, og visa dei rundt i tun og utstillingar. Ein skal formidla det museet har å by på, særleg retta mot turistar.  I Agatunet er det omvising kvar heile time, der omvisaren tek med seg dei vitjande og fortel om livet i tuna, i tillegg til kunst- og kulturhistoriske utstillingar. På Hardanger folkemuseum har me stort sett omvisingar for grupper som har tinga på førehand, medan dei einskildbesøkande besøkjer utstillingane på eiga hand.

Omvisarane i Agatunet og på Hardanger folkemuseum arbeidar òg i kaféen, med servering, matlaging og reinhald. På Hardanger folkemuseum står omvisaren og i museumsbutikken/ resepsjonen. Det er vanleg at dei som er på jobb bytar på å ta omvisingar og å ta seg av kaféen. Det vert og arbeidsoppgåver i samband med konsertar og arrangement og dagleg reinhald.

Me har og trong for timehjelp og ringevikarar i kafé, butikk, resepsjon og til å ha omvisingar elles i året. Så send gjerne inn ei søknad om du ikkje kan jobba heile sommaren, men har høve å jobba elles i året.

Dagleg arbeidstid er som oftast 09.30 – 17.00 eller 10.00 – 17.30. Det kan og vera aktuelt med andre vaktar og tidspunkt enn dette.

Me søkjer serviceinnstilte personar som har interesse for kulturhistorie, snakkar godt norsk og engelsk, og har god orden og gode samarbeidsevner. Me oppmodar folk i alle aldersgrupper til å søkja. Personlege eigenskapar vil verta vektlagd. Løn etter avtale. Museet kan hjelpa med å skaffa bolig for sommaren, enkel standard.

Søknaden må innehalda tidspunkt ein kan arbeida innanfor tidsrommet 1. mai – 31. august. Me har særleg trong for omvisarar tidleg i sesongen.

Spørsmål rettast til Agnete Sivertsen, tlf 95 93 46 98

Søknad med CV og referansar sendast til:

Søknadsfrist 15. februar 2019.

Kontakt

Besøksadresse: 5776 Nå
Postadresse: Museumsvegen 36, 5778 Utne

Tlf: 474 79 902
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Opningstider

6 .mai - 1. sept. 2019:
Kl 10 - 17 alle dagar

Ope for grupper og andre besøkande etter avtale heile året

Contact

Visiting address: 5776 Nå
Postal address: Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 902
E-mail: agatunet@hvm.museum.no

Opening hours

May 6– Sept 1 2019:
10 AM–5 PM all days

Open for groups and other visitors by appointment throughout the year

X