Norsk English

Kunstutstillinga 2019

I år syner me målerier frå Aga av kunstnaren Lars Osa (1860 -1958), og verk av smykkekunstnarene Siri Berrefjord og May Helen Bleie. Ungdomsutstillar er Iben Mansfeld.

Meir info kjem!

Lars Osa:

I 1926 sto grendahuset Sagatun ferdig på Aga. Midlar til oppføring av huset vart gjeve av skipper Johannes L. Aga. Gåva hans var stor, og det vart peng til både flotte kjørold, sylvauser og utsmykking. Agingane inviterte kunstmålaren Lars Osa til eit utsmykkingsoppdrag, og i 1927 kom han til bygda for å måla fleire bilete til grendahuset, mellom anna eit portrett av den rause gjevaren. Lars Osa budde i Jostabburet i Agatunet medan han var på Aga, og han tok i mot andre portrettoppdrag og måla fleire motiv frå tunet. Han knytte band til agingane, særleg Jofolket, og kom attende for eit nytt opphald på 30-talet. Han var og på vitjing hos Jofolket på Nyeslåtten etter at dei hadde flytt ut or tunet. Son hans, felespelaren Sigbjørn Bernhoft Osa, spela og i brudlaup for folket der.

Kunstgruppa i Agatunet har til sesongutstillinga 2019 samla mange av Agabileta til Lars Osa. Utstillinga omfattar 14 verk, måla i perioden 1927-xx. 3 av dei eigast av Sagatun, grendahuset, medan dei øvrige alle er i privat eige i familiane som ein gong hadde Agatunet som heim.

Om kunstnaren:

Lars Osa vart fødd i Ulvik 3. august 1860, men vaks opp i bygda Osa, der far hans kjøpte eit småbruk i 1865. Lars var dugeleg på hardingfele, men som tjueåring møtte han målarene Nils Bergslien og Axel Ender under ei reise til Nordfjord, og beslutta at det var målekunsten han ville vie seg til.

Frå 1886 budde og jobba han i Kristiania. Lars Osa haldt frem med å spele fele, og måla gjerne motiv av folkemusikk, men han var òg inspirert av dei sosiale tendensmåleria frå 1880-talet.

I 1903 flytte Osa til Valle, og i 1917 slo han og kona seg ned på Voss. Med dette meldte han seg ut av kunstlivet i hovudstaden, og måleria hans har stort sett ikkje vorte kjøpt inn av kunstsamlingar i Oslo. Eit unntak er måleriet Tjenestepiken som Nasjonalgalleriet eig. I Bergen, Kristiansand og Haugesund har bileta hans vorte kjøpt inn og sett pris på.

I 1954 gav han ut ein sjølvbiografi, Med pensel og feleboge. Ei minnestøtte over han vart avduka i 1967 i Ulvik. Lars Osa var far til felespelaren Sigbjørn Bernhoft Osa. Han døydde i 1958.

Siri Berrefjord

Kunstnaren Siri Berrefjord arbeid i fleire ulike medier. Ho er utdanna fotograf, og arbeid fremleis med foto og grafisk design, men dei seinare åra har den kunsteriske delen av hennar virke fått større og større plass, særleg smykkedesign. Berrefjord er svært allsidig i uttrykk, form og materialbruk, men jobbar særleg mykje med plast og sylv, og er særleg inspirert av gamle norske handverkstradisjonar. Ho er og oppteken av gjenbruk og

Til årets utstilling i Agatunet har Siri Berrefjord late seg inspirera mykje av den store bringklututstillinga på Hardanger folkemuseum, og kjem med både plagg og smykke.

Heimeside: http://www.fredenshavn.no/

May Helen Bleie

May Helen Bleie byrja å laga smykke som hobby medan ho var oljearbeidar i Nordsjøen. Etterkvart har ho utdanna seg til gullsmed, og driv firmaet Zilver Neckless, som i mars 2019 opnar butikk og verkstad i Odda. Bleie har mellom anna spesialisert seg på gjenbruk/ombruk av gamle sylvgjenstandar, og etterkvart eige design av sylvsmykke. Mellom anna har ho laga eit smykke inspirert av festningen i gamlebyen i Fredrikstad, som vann pris som Folkets favoritt i Norges Gullsmed Forbund Designkonkurranse 2016.

Med seg til Agatunet har Bleie mellom anna eit arbeid forma som ei fransk linje, våpenskjoldet til Sigurd Brynjulvsson - som og er å finna i kommunevåpenet til Ullensvang herad.

Heimeside: https://zilverneckless.no/

Miserabiles Personae

Miserabiles Personae

Lurer du på korleis det var å vera barn i mellomalderen? Utstillinga Miserabiles Personae fortel om kong Magnus Lagabøtes banebrytande landslov av 1274, og korleis lova ved å gje

Mette Tronvoll, Portrett av Liv Sollesnes

Mette Tronvoll - Portrett

Den internasjonalt anerkjente norske fotokunstneren Mette Tronvoll har utstilling i Agatunet i sommar. Tronvoll er kjent for sine originale portrett og landskapsbilete. Ho jobbar

Gåva frå mor 5, Elisabeth Emmerhoff

Gåva frå mor

Det er ei stor glede for Agatunet å kunna visa bunadutstillinga Gåva frå mor. Alle dei vel 200 kleda og tinga i utstillinga Gåva frå mor kjem frå same familie,

Anne Hesvik 2

Anne Hesvik

I samband med utstillinga Miserabiles Personae synar Anne Hesvik fram landslovinspirerte verk.