Norsk English

Grunnlova og Hardanger 1814-2014

Ei utstilling om Grunnlova, eidsvollsmannen Arnoldus von Westen Sylow Koren og om korleis Grunnlova har påverka Hardanger gjennom 200 år.

Utstillinga fortel om Eidsvollsmannen, sorenskrivar  Arnoldus von Westen Sylow Koren som deltok på Riksforsamlinga, om prosten Niels Hertzberg som var med på fyrste Stortinget hausten 1814, og om korleis Grunnlova har påverka Hardanger fram til i dag.