Norsk English

Kunstgruppa

Kvart år skipar kunstgruppa i Agatunet til ei ny salsutstilling der ulike kunstnarar vert invitert til å stilla ut i dei gamle trehusa.

Kunstgruppa har skipa til utstillingar i Agatunet kvart år sidan Gravensteinjubileet i 1992. I løpet av desse åra har mange anerkjente kunstnarar stilt ut i tunet.
Det vert og sett opp ei eiga ungdomsutstilling.

Kontakt kunstgruppa:
Kari Kvinge Nå, 5778 Nå.  
Tlf: 53 66 60 14 / e-post: kari.svein@kinsarvik.net