Norsk English

Kontakt og besøk

Postadresse: Agatunet, 5778 Utne

Tlf: 47 47 99 02 i sesongen

Tlf: 47 47 98 84 utanom sesongen

e-post: agatunet@hvm.museum.no

Besøksadresse:

Agatunet ligg ved rv 550, mellom Utne og Odda.