Norsk English

Kontakt og besøk

Postadresse: Agatunet, 5778 Utne.
Tlf: 47 47 99 02 (i sommarsesongen) / 47 47 98 84 (utanom sesongen).
E-post: agatunet@hvm.museum.no

Besøksadresse:
Agatunet ligg ved rv 550, mellom Utne og Odda.